Shaum Dzulhijjah

πŸπŸ•ŒπŸπŸπŸ•ŒπŸ 🎯 Sekedar mengingatkan bahwa: *”Besok hari Rabu, tanggal 23 Agustus 2017 bertepatan tanggal 1 Dzulhijjah 1438 H.”* 🎯 *Pahala dan Keutamaan 10 hari Pertama Bulan Dzulhijjah.* *Hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas ra bahwasanya Rasulullah saw bersabda :* πŸ“ *Hari 1 bulan Dzulhijah* Adalah hari di mana Allah swt mengampuni dosanya Nabi Adam AS. Barang siapa berpuasa pada hari tersebut, Allaah swt akan mengampuni segala dosanya. πŸ“ *Hari 2 bulan Dzulhijah* Adalah hari di mana Allaah swt mengabulkan doa Nabi Yunus AS dengan mengeluarkannya dari perut ikan. Barang siapa berpuasa pada hari itu seolah olah telah beribadah selama satu tahun penuh tanpa berbuat maksiat sekejap pun. πŸ“ *Hari 3 bulan Dzulhijah* Adalah hari di mana Allah swt mengabulkan doa Nabi Zakaria. Barang siapa berpuasa pada hari itu, maka Allaah swt akan mengabulkan segala do’anya. πŸ“ *Hari 4 bulan Dzulhijah* Adalah hari di mana Nabi Isa AS dilahirkan. Barang siapa berpuasa pada hari itu akan terhindar dari kesengsaraan dan kemiskinan. πŸ“ *Hari 5 bulan Dzulhijah* Adalah hari di mana Nabi Musa AS dilahirkan, barang siapa berpuasa pada hari itu akan bebas dari kemunafikan dan adzab kubur. πŸ“ *Hari 6 bulan Dzulhijah* Adalah hari dimana Alloh swt membuka pintu kebajikan untuk Nabi-Nya, barang siapa berpuasa pada hari itu akan dipandang oleh Allaah swt dengan penuh Rahmat dan tidak akan diadzab. πŸ“ *Hari 7 bulan Dzulhijjah* Adalah hari ditutupnya pintu jahannam dan tidak akan dibuka sebelum hari kesepuluh lewat. Barang siapa berpuasa pada hari itu Allah swt akan menutup tiga puluh pintu kemelaratan dan kesukaran serta akan membuka tigapuluh pintu kesenangan dan kemudahan. πŸ“ *Hari 8 adalah hari Tarwiyah.* Barang siapa berpuasa pada hari itu akan memperoleh pahala yang tidak diketahui besarnya kecuali oleh Allah swt. πŸ“ *Hari 9 adalah hari Arafah.* Barang siapa berpuasa pada hari itu puasanya menjadi tebusan dosanya setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. πŸ“ *Hari 10 adalah hari Raya Iedul Qurban.* Barang siapa menyembelih Qurban, maka pada tetesan pertama darah Qurban diampunkan dosa dosanya dan dosa anak-anak dan istrinya. _*Mohon maaf lahir batin…*_ _*Semoga bermanfaat selalu…*_ *Ψ§Ω…ΩŠΩ†… Ψ§Ω…ΩŠΩ†… Ψ§Ω…ΩŠΩ†…* *يا Ψ±Ψ¨ Ψ§Ω„ΨΉΨ§Ω„Ω…ΩŠΩ†…* πŸ•ŒπŸβ­β­πŸπŸ•Œ

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s